موضوعات = تغذیه و متابولیسم ورزشی
اثر تمرین استقامتی همراه با مصرف مکمل روی بر روی عملکرد استقامتی و تغییرات وزن موش‌های صحرایی نر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 دی 1402

10.22034/ren.2024.140141.1028

سمانه هادی؛ آقا علی قاسم نیان؛ زهره ضیغمی


تأثیر مصرف تارتاریک اسید بر برخی شاخص‌های التهابی، آسیب عضلانی و توان بی‌هوازی مردان فوتبالیست جوان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 بهمن 1402

10.22034/ren.2024.140212.1043

مصطفی‌ خانی؛ الهه پیرعلایی؛ یاسر احمدزاده


اثر مکمل سازی مکمل کراتین بر فاکتور‌های مرتبط با شاخص‌های ریختی، سرعتی-قدرتی، چابکی و توان بی‌هوازی زنان فوتسالیست

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 بهمن 1402

10.22034/ren.2024.140069.1022

بیریفان جلال رشید؛ صابر ساعدموچشی


اثر مصرف شیر پس از تمرینات مقاومتی بر اشتها و انرژی دریافتی در زنان غیرورزشکار

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 بهمن 1402

10.22034/ren.2024.140203.1041

بهاره رفیعیان؛ محسن ابراهیمی


تاثیر مکمل‌گیری ترکیبی بتاآلانین و کافئین بر عملکرد، شاخص‌ خستگی، و لاکتات خون کاراته‌کاهای پسر نوجوان

دوره 2، شماره 2، شهریور 1402

10.22034/ren.2024.140494.1053

بنفشه بهرام بیگی؛ مهدی عباس پور؛ داریوش مفلحی؛ فاطمه السادات روح الامینی


بررسی میزان اشتها، درصد چربی و فعالیت بدنی زنان نابارور مراجعه کننده به مراکز ناباروری شهر تهران و عوامل موثر بر آن در سال 1402

دوره 2، شماره 1، خرداد 1402

10.22034/ren.2024.139755.1020

مهسا فکار؛ اسماعیل ایزی؛ پویان غلامحسینی؛ مهدی ملکی؛ نرگس کلوندی؛ محمد مهدی کردیان


بررسی فعالیت بدنی و وضعیت تغذیه در کودکان دارای بلوغ زودرس

دوره 2، شماره 1، خرداد 1402

10.22034/ren.2024.140185.1039

زهرا زکائی؛ زهره اسکندری؛ مسعود میرمعزی؛ ماندانا سنگاری


تأثیر مصرف حاد کافئین و آرژنین آلفاکتوگلوتارات بر عملکرد قدرتی وزنه برداران نخبه جوان

دوره 1، شماره 4، اسفند 1401، صفحه 1-10

10.22034/ren.2023.140137.1029

محمد بابائی؛ محسن سلطانی؛ سمانه هادی؛ مهدی رضاقلیزاده


تاثیر مکمل گلوتامین بر اجرای برخی فاکتورهای آمادگی جسمانی در کشتی‌گیران جوان

دوره 1، شماره 4، اسفند 1401، صفحه 101-120

10.22034/ren.2023.140163.1045

محمد فتحی؛ سجاد آزادی؛ مسعود رحمتی؛ راضیه رضایی