اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


نمایش نقشه موقعیت جغرافیایی (کشور) نویسندگان


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 51
تعداد پذیرش 35
تعداد پذیرش بدون داوری 0
تعداد عدم پذیرش 5

مقالات منتشر شده (از سال 1401)
تعداد دوره‌ها 2
تعداد شماره‌ها 6
تعداد مقالات 39
تعداد مشاهده مقاله 11625
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 3856
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 3 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 25 روز
متوسط زمان داوری 10 روز
متوسط زمان پذیرش 59 روز
درصد پذیرش 69 %