اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


نمایش نقشه موقعیت جغرافیایی (کشور) نویسندگان


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 12
تعداد پذیرش 6
تعداد پذیرش بدون داوری 0
تعداد عدم پذیرش 4

مقالات منتشر شده
تعداد دوره‌ها 1
تعداد شماره‌ها 1
تعداد مقالات 11
تعداد مشاهده مقاله 2265
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 545
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 5 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 63 روز
متوسط زمان داوری 24 روز
متوسط زمان پذیرش 119 روز
درصد پذیرش 50 %