تاثیر ورزش هوازی بر فتوئین A: آشکار ساختن ارتباط بین چاقی و مشکلات متابولیکی مرتبط

نوع مقاله : مقاله مروری

نویسنده

گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشکده علوم انسانی و اجتماعی، دانشگاه کردستان، سنندج، ایران.

چکیده

فتوئین A یک گلیکوپروتئین است که عمدتاً توسط کبد و بافت چربی ترشح می‌شود و نقش آن در پیشبرد التهاب بافت چربی نشان داده شده است. مطالعات اپیدمیولوژیک افزایش قابل توجه فتوئین A در گردش خون را در چاقی و عوارض مرتبط با آن مانند دیابت ملیتوس نوع 2 (T2DM)، سندروم متابولیک (MetS) و بیماری کبد چرب غیر الکلی (NAFLD) نشان داده‌اند و ثابت شده است که کاهش فتوئین A سبب کاهش بروز اختلالات مرتبط با چاقی می‌شود. از طرف دیگر، فعالیت ورزشی و اصلاح سبک زندگی یکی از راهکارهای موثر برای پیشگیری و درمان چاقی می‌باشد و مطالعات متعددی کاهش عوارض ناشی از چاقی را بدنبال فعالیت ورزشی گزارش کرده‌اند. با این حال، نتایج متناقضی در رابطه با تاثیر فعالیت ورزشی هوازی بر فتوئین A وجود دارد. در این مطالعه مروری، دانش فعلی در مورد منشا و فیزیولوژی فتوئین A ارائه شده است، تاثیر فعالیت ورزشی هوازی بر تنظیم فتوئین A در وضعیت چاقی به طور خلاصه بیان شده و مکانیسم تاثیر فعالیت ورزشی هوازی بر فتوئین A مورد بحث قرار گرفته است. به طور کلی، فعالیت ورزشی هوازی از طریق مکانیسم‌های مختلف که در نهایت منجر به کاهش فتوئین A می‌شوند، می‌تواند یکی از راهکارهای موثر برای کنترل و درمان چاقی و اختلالات مرتبط باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Effect of aerobic exercise on fetoin A: elucidating the relationship between obesity and related metabolic problems

نویسنده [English]

  • Parisa Khabiri
Department of Physical Education and Sports Sciences, Faculty of Humanities and Social Sciences, University of Kurdistan, Sanandaj, Iran.
چکیده [English]

Fetuin-A is a glycoprotein that is mainly secreted by the liver and adipose tissue, and its role in the promotion of adipose tissue inflammation has been shown. Epidemiological studies have shown a significant increase in circulating Fetuin-A in obesity and its related complications such as type 2 diabetes mellitus (T2DM), metabolic syndrome (MetS) and non-alcoholic fatty liver disease (NAFLD); and it has been proven that the reduction of Fetuin-A reduces the occurrence of obesity-related disorders. On the other hand, exercise activity and lifestyle modification is one of the effective strategies for obesity prevention and treatment, and several studies have reported the reduction of obesity-related complications following exercise activity. However, there are conflicting results regarding the effect of aerobic exercise on Fetuin-A. In this review, the current knowledge about the origin and physiology of Fetuin-A is presented, the effect of aerobic exercise on the regulation of Fetuin-A in obesity is summarized, and the mechanism of the effect of aerobic exercise on Fetuin-A is discussed. Overall, aerobic exercise can be one of the effective strategies for controlling and treating obesity and related disorders through different mechanisms that ultimately leads to the reduction of Fetuin-A.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Fetuin-A
  • Aerobic exercise
  • Obesity
دوره 2، شماره 2
شهریور 1402
صفحه 60-47
  • تاریخ دریافت: 24 آذر 1402
  • تاریخ بازنگری: 20 اسفند 1402
  • تاریخ پذیرش: 20 اسفند 1402
  • تاریخ اولین انتشار: 20 اسفند 1402