دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

تاثیر مکمل سازی عصاره توت فرنگی بر برخی شاخص های اکسایشی، التهابی و آسیب سلولی متعاقب یک جلسه فعالیت ورزشی مقاومتی وامانده ساز در زنان غیرورزشکار

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 آبان 1401

حسن فرجی؛ فردین میراحمدی؛ اوین محمدی


تاثیر 8 هفته تمرین تناوبی همراه با مصرف سیاه دانه بر سطوح سرمی واسپین و نیمرخ لیپیدی زنان مبتلا به چاقی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 آبان 1401

عبدالرضا کاظمی؛ مختار قنبرزاده؛ ضیاء نویدی؛ مهرناز سلطانی


تأثیر مصرف کوتاه مدت مکمل تورین بر قدرت عضلانی و پاسخ شاخص های آسیب عضلانی و hs-CRP با یک جلسه فعالیت مقاومتی شدید در مردان تمرین کرده مقاومتی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 آبان 1401

محمد حسن دشتی خویدکی؛ محمد رضا فدائی چافی؛ سید حسین حجتی


بررسی اثر تعاملی یک دوره تمرینات ورزشی تناوبی با شدت بالا و مکمل سازی دارچین بر سطوح برخی نشانگرهای التهابی و ضد التهابی در مردان دارای اضافه وزن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 آبان 1401

حدیث بیات؛ حمیدرضا خالونجاد؛ مسعود بابائی؛ نازنین ارنوازی یامچی؛ محمدعلی آذربایجانی


تاثیر مکمل یاری کراتین و سدیم بیکربنات بر عملکرد بی هوازی، شاخص خستگی و آزمون عملکردی ویژه فوتسال در فوتسالیست‌های نخبه طی تمرینات پیش فصل

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 آبان 1401

ابوالفضل فیجان؛ فرهاد دریانوش؛ نگار کوروش فرد؛ فاطمه حسینی نژاد؛ نصرت اله فروزان؛ احمد محرز