دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

اثر تمرین استقامتی همراه با مصرف مکمل روی بر روی عملکرد استقامتی و تغییرات وزن موش‌های صحرایی نر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 دی 1402

10.22034/ren.2024.140141.1028

سمانه هادی؛ آقا علی قاسم نیان؛ زهره ضیغمی


تأثیر مصرف تارتاریک اسید بر برخی شاخص‌های التهابی، آسیب عضلانی و توان بی‌هوازی مردان فوتبالیست جوان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 بهمن 1402

10.22034/ren.2024.140212.1043

مصطفی‌ خانی؛ الهه پیرعلایی؛ یاسر احمدزاده


اثر مکمل سازی مکمل کراتین بر فاکتور‌های مرتبط با شاخص‌های ریختی، سرعتی-قدرتی، چابکی و توان بی‌هوازی زنان فوتسالیست

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 بهمن 1402

10.22034/ren.2024.140069.1022

بیریفان جلال رشید؛ صابر ساعدموچشی


اثر مصرف شیر پس از تمرینات مقاومتی بر اشتها و انرژی دریافتی در زنان غیرورزشکار

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 بهمن 1402

10.22034/ren.2024.140203.1041

بهاره رفیعیان؛ محسن ابراهیمی