نویسنده = مهرناز سلطانی
تاثیر 8 هفته تمرین تناوبی همراه با مصرف سیاه دانه بر سطوح سرمی واسپین و نیمرخ لیپیدی زنان مبتلا به چاقی

دوره 1، شماره 2، شهریور 1401، صفحه 11-19

10.34785/J019.2023.003

عبدالرضا کاظمی؛ مختار قنبرزاده؛ ضیاء نویدی؛ مهرناز سلطانی