نویسنده = نصرت اله فروزان
تاثیر مکمل یاری کراتین و سدیم بیکربنات بر عملکرد بی هوازی، شاخص خستگی و آزمون عملکردی ویژه فوتسال در فوتسالیست‌های نخبه طی تمرینات پیش فصل

دوره 1، شماره 2، شهریور 1401، صفحه 52-43

10.34785/J019.2023.005

ابوالفضل فیجان؛ فرهاد دریانوش؛ نگار کوروش فرد؛ فاطمه حسینی نژاد؛ نصرت اله فروزان؛ احمد محرز