نویسنده = فروزان، نصرت اله
تاثیر مکمل یاری کراتین و سدیم بیکربنات بر عملکرد بی هوازی، شاخص خستگی و آزمون عملکردی ویژه فوتسال در فوتسالیست‌های نخبه طی تمرینات پیش فصل

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 آبان 1401

ابوالفضل فیجان؛ فرهاد دریانوش؛ نگار کوروش فرد؛ فاطمه حسینی نژاد؛ نصرت اله فروزان؛ احمد محرز