نویسنده = آذربایجانی، محمدعلی
بررسی اثر تعاملی یک دوره تمرینات ورزشی تناوبی با شدت بالا و مکمل سازی دارچین بر سطوح برخی نشانگرهای التهابی و ضد التهابی در مردان دارای اضافه وزن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 آبان 1401

حدیث بیات؛ حمیدرضا خالونجاد؛ مسعود بابائی؛ نازنین ارنوازی یامچی؛ محمدعلی آذربایجانی