نویسنده = کاظمی، عبدالرضا
تاثیر 8 هفته تمرین تناوبی همراه با مصرف سیاه دانه بر سطوح سرمی واسپین و نیمرخ لیپیدی زنان مبتلا به چاقی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 آبان 1401

عبدالرضا کاظمی؛ مختار قنبرزاده؛ ضیاء نویدی؛ مهرناز سلطانی