مروری بر نقش گیاهان دارویی ضد التهاب و آنتی اکسیدان در ورزش و ریکاوری

نوع مقاله : مقاله مروری

نویسندگان

1 گروه علوم ورزشی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه خلیج فارس، بوشهر، ایران.

2 گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه خلیج فارس، بوشهر، ایران.

چکیده

هدف از این پژوهش، بررسی نقش ضد التهابی و آنتی اکسیدانی گیاهان دارویی در ورزش و ریکاوری بود. شواهد علمی از تأثیر مثبت فعالیت بدنی منظم بر سلامت، با تأکید بسیار بر شدت ورزش حمایت می‌کند. شواهد بیانگر این است که فعالیت‌ های شدید بدنی علاوه بر ایجاد التهاب، با تولید رادیکال ‌های آزاد و استرس اکسایشی در بافت های فعال بدن، موجب بروز آسیب ‌های ناشی از استرس اکسایشی شده و کاهش عملکرد وررزشی در ورزشکاران را به دنبال دارد. مطالعات متعددی نشان داده اند که مداخلات تغذیه‌ای و استفاده از مکمل ‌های آنتی اکسیدانی می‌تواند در برابر استرس اکسایشی ناشی از فعالیت‌ های ورزشی نقش محافظتی ایجاد کند. استفاده کارآمد از این مکمل ها بر اساس داده هایی که در راستای بهبود عملکرد ورزشی است به ورزشکاران توصیه می شود. برخی از مکمل ها ممکن است منجر به ایجاد سازگاری بهتر و بهبود عملکرد سیستم ضد التهابی و آنتی اکسیدانی بدن در زمان ورزش یا ریکاوری شوند که در عملکرد بهتر ورزشکاران در زمان تمرین و یا مسابقات ورزشی کمک کننده است. در این مطالعه مروری علاوه بر بررسی عوامل التهابی و اکسیداتیو در طی فعالیت ‌های ورزشی، اثرات چندین مکمل غذایی در راستای اثرات ضد التهابی و آنتی اکسیدانی در ورزش و ریکاوری ارائه شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A review of the role of anti-inflammatory and antioxidant medicinal plants in exercise and recovery

نویسندگان [English]

  • Abdossaleh Zar 1
  • Atousa Zandvakili 2
  • Hamidreza Sadeghi pour 2
1 Department of Sports Sciences, Faculty of Literature and Humanities, Persian Gulf University, Bushehr, Iran.
2 Department of Physical Education and Sports Sciences, Faculty of Literature and Human Sciences, Persian Gulf University, Bushehr, Iran.
چکیده [English]

The purpose of this research was to investigate the anti-inflammatory and antioxidant role of medicinal plants in exercise and recovery. Scientific evidence supports the positive effect of regular physical activity on health, with a strong emphasis on exercise intensity. The evidence shows that intense physical activities, in addition to creating tissues, by producing free radicals and oxidative stress in active agents, because damage caused by oxidative stress and reduce sports performance in athletes. Several studies show that nutritional interventions and the use of antioxidant supplements can provide a protective role against oxidative stress caused by sports activities. The efficient use of these supplements is recommended to athletes based on data that is aimed at improving sports performance. Some supplements may lead to better adaptation and improvement of the body's anti-inflammatory and antioxidant system during exercise or recovery, which helps in better performance of athletes during training or sports competitions. In this review study, in addition to investigating inflammatory and oxidative factors during sports activities, the effects of several nutritional supplements in line with anti-inflammatory and antioxidant effects in exercise and recovery are presented.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Inflammation
  • Medicinal Plants
  • Oxidative Stress
  • Recovery